Dzimšanas gads: 1973

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Tukuma novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Uzņēmējdarbības, industriālās ražošanas zonas attīstība Purva, Rūdas, Straumes ielas rajonā Tukumā, Smārdes industruiālā parka attīstības perspektīvas.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Individuāls atbalsts talantīgajiem novada bērniem (talants gan mācībās, gan sportā) , bērnu un jauniešu sporta organizācijas.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Dzīvojamā fonda palielināšana Tukumā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Liepājas jūrniecības koledža 1991 Kuģu vadītājs
Darbavieta Amats
SIA Interbaltija Nekustamā īpasuma vērtētāja palīgs
Custom Sports Socks, SIA Valdes loceklis
Tukuma novada dome Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija vadītājs
Džūkstes Mednielu biedrība Biedrs
Partija "Tukuma pilsētais un novadam" Valdes loceklis