Dzimšanas gads: 1972

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Tukuma novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ēdināšana skolās - samazināt neapēstās pārtikas daudzumu, veidojot pārdomātāku ēdināšanas sistēmu. Pāri palikušā ēdiena izmantošana.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbalsts jauniešu organizācijām. Mazo uzņēmēju (pašnodarbināto) atbalsts - informācija, sadarbība, marketings.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Mākslas skolas, Mūzikas skolas, Kultūras nama rekonstrukcija.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 1995 Pedagoģijas zinātņu bakalaurs
Darbavieta Amats
Pašnodarbināta Pašnodarbināta
Tukuma pilsētai un novadam Valdes locekle
Bioorganic Earthworm Compost SIA Valdes locekle