Dzimšanas gads: 1955

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Tukuma novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Jaunā novada attīstības programma 2021.–2027. gadam. Šim dokumentam jākļust par pamatu, lai no četriem novadiem izveidot vienotu, ekonomiski spēcīgu Tukuma novadu, kur cilvēks gan pilsētās, gan pagastos var pilnībā realizēt savas intereses, zināšanas
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Pirmā, vissvarīgākā prioritāte - atbalsts uzņēmējdarbībai . Otrā prioritāte nozarēm, kas nodrošina labvēlīgu dzīves vidi novada iedzīvotājiem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Gan valsts, gan pašvaldību autoceļu un ielu sakārtošana. Novada infrastruktūras pilnveidošana efektīvi piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Politehniskais institūts 1978 Satiksmes ceļu inženieris
Darbavieta Amats
Pensionārs Pensionārs
Tukuma pilsētai un novadam Valdes priekšsēdētājs
Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" Valdes loceklis