Dzimšanas gads: 1948

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Siguldas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Panākt, lai jaunajā novadā valdītu pilnīga atklātība - bijušo novada iedzīvotāju maksātie nodokļi ienāktu viņu pagastu attīstības projektiem, nevis Siguldas 47 miljonu lielā kredītu apjoma maksātājiem. Tērējāt - maksājiet!

2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
1. Krimuldas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un tās komandu.
2. Visus pašdarbības kolektīvus, piešķirot tiem bezmaksas transportu uz jebkuru uzstāšanās vietu un atalgojot ar divu dienu ekskursiju reizi gadā pēc kolektīva vēlmes.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Krimuldas vidusskolas stadions, fasāde, piebūve ģērbtuvēm un Lēdurgas pamatskolas infrastruktūra un apkures sistēma.
2.Deinstucionalizācijas projekts.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Ļeņingradas ugunsdzēsēju tehniskā skola 1980 Diploms – ugunsdzēsības tehnika un drošība, ugunsdzēsējs-tehniķis
Vidējā Smiltenes sovhoztehnikums 1968 Zootehniķis
Darbavieta Amats
Biedrība "Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību Apvienība" Valdes loceklis
Biedrība "Latvijas Dzelzceļnieku Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība" Valdes sekretārs
Biedrība "Krimuldas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība" Valdes sekretārs
Biedrība "Ragana 8" Valdes priekšsēdētājs
Biedrība "Biedrība Kultūra.Vide.Sabiedrība" Biedrs