Dzimšanas gads: 1993

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Siguldas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Vienlīdzīga novada attīstība - kā novada centru, tā arī novada ciemu. Veicināt vienlīdzīgu finansējuma sadali visā novadā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jaunās ģimenes, jaunieši un pensionāri.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Jaunu un modernu rotaļu laukumu izveide, esošo - atjaunošana.
Jaunu infrastruktūras objektu izveide āra aktivitātēm jauniešiem.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2018 Mežsaimniecības inženieris
Vidējā Ogres Valsts tehnikums 2013 Mežsaimniecības tehniķis
Darbavieta Amats
AS Latvijas Finieris Kokaudzētavas "Zābaki" vadītājs