Dzimšanas gads: 1972

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Siguldas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot drošas un mūsdienīgas peldvietas visā novadā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Bērnu un jauniešu sports.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Drošu un mūsdienīgu peldvietu izveide visā novadā.
Bērnu un jauniesu sporta interesu izglītība.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija 1994 Bakalaura grāds sporta pedagoģijā
Vidējā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža 2011 Profesionālās kvalifikācijas apliecība- dispečers ( iekšlietu jomā)
Darbavieta Amats
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Operarīvās vadības pārvaldes Vidzemes reģiona brigādes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļa -inspektore dežurante
Inčukalna pamatskola Peldēšanas skolotāja
Inčukalna novada sporta komplekss Sporta metodiste