Dzimšanas gads: 1964

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Siguldas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Panākt, lai novada iedzīvotāju maksātie nodokļi ienāk tagadējo novadu pagastu iedzīvotāju attīstības projektiem, nevis tie segtu Siguldas 47 miljonu lielo kredītu.
Šai laikā, lai katrs "bijušais" sedz savus parādus.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Novadā esošo izglītības tīklu ar tagadējo infrastruktūru, to nesamazinot, nelikvidējot, kā arī saglabājot mūzikas un mākslas skolas.
Visu darbojošos kultūras nozari, piešķirot nepieciešamo finansējumu, kultūras mantojuma saglabāšanu (arī sakrālo).
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Krimuldas vidusskolas stadions un fasāde, piebūve ģērbtuvēm, peldbaseina attīstība; investīcijas citām izglītības iestādēm.
Brīvdabas estrādes izbūve Raganā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 2006 Sociālo zinību skolotāja, fizioterapeita kvalifikācija
Vidējā Rīgas 4.medicīnas skola 1984 Medicīnas māsa
Darbavieta Amats
Krimuldas vidusskola Skolotāja