Dzimšanas gads: 1978

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Siguldas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā, ir sakārtot ceļus.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu sociālās riska grupas, kā arī kultūras dzīves iedibinātās tradīcijas.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs Krimuldas vidusskolas stadiona projekta realizācija, izglītības iestāžu infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma modernizēšana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2012 Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs - latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā
Darbavieta Amats
Krimuldas vidusskola Latviešu valodas un literatūras skolotāja, interešu izglītības skolotāja