Dzimšanas gads: 1971

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Siguldas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Lēdurgas centrā divu graustu ēku likvidēšana vai savešana kārtībā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītība un Kultūras dzīve
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ceļa posma Lēdurga -Straupe un Lēdurga -Inciems asfaltēšana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā G.Gailes tehniskā skola 1990 Māksliniecisko un stila mēbeļu galdnieks
Darbavieta Amats
Zemnieku saimniecība "Mazlauri" Īpašnieks