Dzimšanas gads: 1977

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Siguldas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Noteikti gribu panākt, lai tiek sakārtots ceļš uz novada centru. Respektīvi, lai tiek noasfaltēts ceļa posms no Lēdurgas līdz Inciemam.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Uzskatu, ka prioritāri ir jāatbalsta cilvēki ar īpašam vajadzībām un ģimenes ar maziem bērniem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Investīcijas nepieciešamas, lai Lēdurgas skolā sakārtotu apkures sistēmu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 2013 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālista kvalifikācija
Darbavieta Amats
Zemnieku saimniecība "Saknītes" Īpašniece