"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Andrejs Vinogradovs 1975 Sia EKO HOME
2. Juris Provejs 1970 bezdarbnieks
3. Olga Koroļova 1977 Sia Polux
4. Inna Proveja 1989 Swedbank AS
Jaunumi
Partijas programma
Pašvaldību vēlēšanas regulē vietējo pašvaldību darbu, tā ir tuvākā iespēja ielikt citādus pamatus varas un sabiedrības attiecībām, pamatojoties uz savstarpēju uzticēšanos, atbildību un pragmatismu. Tāpēc Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” un mēs, deputātu kandidāti no Saulkrastu novada, aicinām katru vēlētāju izdarīt savu izvēli atbilstoši saviem uzskatiem.
Vēlēšanās piedalīsimies, kā draudzīga un profesionāla komanda, kuras uzdevums – risināt mūsu novada iedzīvotājiem aktuālās problēmas.

Izglītība, kultūra un sports:
1. Uzbūvēt jaunas pirmsskolas izglītības iestādes;
2. Materiāli stimulēt novada skolēnus par augstiem rezultātiem mācībās, sportā, jaunradē;
3. Ierīkot jaunas, pilnveidot un uzturēt kartībā iedzīvotāju aktīvās atpūtās vietas, sporta un rotaļu laukumus;
4. Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem audzēkņiem un skolēniem novada bērnudārzos un skolās.
5. Organizēt kultūras un sporta pasākumus, pieaicinot Latvijā un Pasaulē populāras personības.
6. Atbalstīt inovatīvas tūrisma idejas.
7. Uzstādīt āra trenažierus atpūtas parkā starp Saulkrastu Staciju un Bīriņu ielu (Saulkrastu Mežaparkā).
8. Aprīkot jātnieku treniņa laukumu Zvejniekciemā;
9. Popularizēt Zvejnieka Svētkus!

Sociālā sfēra un veselība:
1. Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus sociālās aprūpes, sociālās palīdzības un medicīnas pakalpojumus visiem mazaizsargātajiem novada iedzīvotājiem.
2. Nodrošināt speciālistu pakalpojumus rehabilitācijas nodarbību organizēšanā novada senioriem un iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.

Novada infrastruktūras attīstīšana un labiekārtošana:
1. Paaugstināt komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību novada iedzīvotājiem.
2. Ievērot budžeta līdzekļu taisnīgas sadales un efektīvas izmantošanas principu starp novada apdzīvotajām vietām, ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus un vēlmes.
3. Aktīvi piesaistīt Eiropas fondus un citu ārējo finansējumu novada attīstībai.
4. Turpināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbu apdzīvotajās vietās.
5. Veicināt daudzdzīvokļu namu renovācijas un siltināšanas programmu īstenošanu.
6. Satiksmes problēmu risināšana starp novada apdzīvotam vietām.
7. Izbūvēt gājēju celiņus un veloceliņus no Via Baltica līdz DS VEF Biķernieki un DS Ķīšupe.
8. Rūpēties par dzīvnieku labturības jautājumu risināšanu, un veikt sterilizāciju klaiņojošiem dzīvniekiem ar domes atbalstu.
9. Izveidot un aprīkot suņu apmācību laukumu.
10. Strādāt pie pašvaldības ielu apgaismojuma izveidi visā novada teritorijā.
11. Pilnveidot piekrastes infrastruktūru, turpināt uzstādīšanu suņu ekskrementu atkritumu tvertnes.
12. Izveidot jaunas maksas autostāvvietas Rīgas ielas ceļmalās novada viesiem.


Drošība:
1. Attīstīt un pilnveidot videonovērošanas sistēmu sabiedriskajās vietās.
2. Sekmēt pašvaldības policijas darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā novada teritorijā.

Ekoloģija:
1. Panākt vides aizsardzības īpašu prasību ievērošanu Skultes ostas teritorijā, kā arī mazināt gaisa piesārņojumu.
2. Veikt skaidrojošo un profilaktisko darbu iedzīvotāju vidū, lai saglabātu dabu un aizsargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma.
3. Kopā ar komunālajiem dienestiem, skolām un sabiedriskajām organizācijām rīkot teritoriju labiekārtošanas un sakopšanas pasākumus.

Uzņēmējdarbība:
1. Piesaistīt investīcijas SPA centra un peldbaseina izveidei, radot jaunas darba vietas un novadu noslogojuma nodrošinājumu gan ziemā, gan vasarā.
2. Radīt konkurenci esošiem veikaliem, piesaistot jauno veikalu ķēdi.


Mēs partijā „Saskaņa” esam ļoti dažādi. Arī Latvijas sabiedrība savā kopumā ir ļoti dažāda. Mēs runājam dažādās valodās, bet labi saprotam viens otru. Mēs atrodam to, kas mūs vieno. SASKAŅAS ideja nav tikai mūsu partijas nosaukumā. Mūsuprāt, tas ir tāds sabiedrības modelis, ar kuru var veiksmīgi strādāt visdažādākie cilvēki.