"Politiskā partija ROPAŽU KOMANDA"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Nellija Štolcermane 1984 SIA Lielozoli
2. Zigurds Erciņš 1977 SIA "Bio-Venta"
3. Madara Salna 1976 SIA MOMENTUM RĪGA
4. Lotārs Saule 1971 SIA MENDALI
5. Katrīna Ķeķe 1993 SIA Deep White
6. Sibilla Šlēgelmilha 1989 SIA Sportland
7. Edgars Bricis 1973 A/S Energofirma “Jauda”,
8. Jānis Misiņš 1982 SIA "Alfis"
Partijas programma
Veidot aktīvas interešu grupas, kas strukturēti un sistemātiski sadarbojās ar pašvaldību.

Pašvaldības  iekšējās kultūras un komunikācijas uzlabošana. Pakalpojumu sniegšana vērsta uz sadarbību, palīdzību novadniekam atrast ātrāko un ērtāko risinājumu.

Efektīva uzņēmējdarbības attīstība. Uzņēmējiem īpaša attīstības programma. Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbībai. Nauda pēc iespējas paliek novadā. Atbalstot vietējo uzņēmējdarbību, radīt novadā sistēmu, kas prioritāri (ievērojot publisko iepirkumu principus) uzņēmējiem ļauj attīstīties un iegūt pasūtījumus pašu novadā - tas  radītu darba vietas un iespēju ģimenēm dzīvot, strādāt, izglītoties novadā.

EU fondu finansējumu apguve. Gatavi risinājumi jaunu ģimeņu piesaistei. Gatavs risinājums jaunienācējiem – informācija par zemes iegādes projektiem, gatavi, būvvaldē saskaņoti tipveida projekti privātmāju būvniecībai. Atbalsts.

Efektīva, mūsdienīga sadarbība starp izglītības iestādēm, darbiniekiem, audzēkņiem un uzņēmējiem. Mentori. Atbalsta grupa. Programmas izstrāde jauniešiem, kas palīdzētu saprast, ko jaunietis vēlas studēt pēc vidusskolas absolvēšanas. Kompetenču izglītība. Interešu izglītība.

Dzīvojamo platību jautājums. Daudzdzīvokļu nami un ciemati jaunajām ģimenēm. Radīt nosacījumus, radīt sadarbības modeli, lai potenciāliem nekustamā īpašuma attīstītājiem būtu interesanti un iespējami būvēt tieši šajā novadā.

Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām pašvaldībām.

Novadnieku lojalitātes programma, kas ļauj saņemt priviliģētus, izdevīgākus piedāvājumus. Programmas ietvaros nav tikai pakalpojumi novada ietvaros.

Tūrisms. Sistemātiska un ilgtermiņa sadarbība starp tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldības iesaiste praktisku jautājumu risināšanā. Viens vienots tūrisma centrs jaunā novada teritorijas ietvaros uz Vidzemes šosejas. Tādu mūsdienu aktivitāšu kā “Road games”, “Geocaching” u.tml. realizēšana. Ilgtspējīga tūrisma attīstīšana.

Sociālā sfēra, veselības saglabāšana un veicināšana. Cieņpilna, empātiska un atbalstoša aprūpe. Pieejama veselības aprūpe novadā. Izbraukuma pakalpojumi. Veselības profilakses nodrošināšana. Rehabilitācijas nodrošināšana. Senioru programmas izveidošana un uzturēšana, lai šī sabiedrības daļa justos aprūpēta un vajadzīga. Vientulības kliedēšana - pasākumi senioriem, pulciņi, interešu grupas. Mūžizglītība.

Vienas pieturas aģentūras punkta pilnveidošana. Valstī radīta brīnišķīga iespēja, taču cilvēki to reti izmanto vai neizmanto vispār, jo neizprot šī pakalpojuma funkciju.

Kultūra. Kvalitatīvu kultūras programmu atbalsts. Daudzveidīgu mākslinieku piesaiste. Atbalsts pašdarbniekiem. Mūzikas un mākslas izglītības un pasākumu veicināšana. Muzikālā izglītība klasiskajā izpildījumā un ievirze mūsdienu jaunatnes pieprasījumā - modernajā izpildījumā.

Sports. Daudzveidīga sporta nodarbību nodrošināšana. Profesionālu treneru un speciālistu piesaiste. Atbalsts sporta pasākumiem. Amatieru sporta un aktīva dzīves veida veicināšana ģimenēs. Profesionālo komandu veidošana un attīstība, ar mērķi sasniegt rezultātus jau sacensību līmenī, veidojot spēcīgus novada sportistus, kuri novada vārdu nes ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.

Ārpus Rīgas dzīves veicināšana. Zaļā domāšana. Zaļie ciemi. Jaunajā Pierīgas novadā realizēt cilvēkam nepieciešamās sociālās un emocionālās vajadzības. Sniegt sev un saviem bērniem iespēju dzīvot zaļā vidē pie dabas. Veidot gudru un inovatīvu novada attīstību. Gudra ciemata vides radīšana un attīstīšana.