Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Latvijas Zaļā partija, Jaunā VIENOTĪBA, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", LATGALES PARTIJA

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Ināra Groce 1967 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
2. Juris Guntis Vjakse 1967 Biedrība „Latvijas Darba devēju konfederācija”
3. Svetlana Smule 1979 AS „Rēzeknes autobusu parks”
4. Inga Žirgule 1967 Rēzeknes novada Maltas pagastu apvienība
5. Ilmārs Ostrovskis 1960 SIA “LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”
6. Karīna Doždjonoka 1974 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
7. Aija Reble 1973 AS „Rēzeknes autobusu parks”
8. Mārtiņš Strods 1994 Pašnodarbināta persona
9. Aivars Kaupužs 1974 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
10. Vija Poikāne 1963 Rēzeknes 5.vidusskola
11. Jaroslavs Volkovs 1982 SIA”’Kind service”
12. Jāzeps Avdijanovs 1949 Rēzeknes Diabēta biedrība
13. Jānis Pentjušs 1960 Pensionārs (izdienas pensija)
14. Iveta Maizika 1973 Rēzeknes sākumskola
15. Jānis Ježkovs 2000 AS „Rēzeknes autobusu parks”
16. Jāzeps Korsaks 1958 Daugavpils reģionālā slimnīca
Jaunumi
Partijas programma
Mūsu komandu vieno kopīgs mērķis – plaukstoša un stipra Rēzekne, kurā valda savstarpēja cieņa un latgaliskā atvērtība. Mums ir kopīga ikdiena, tāpēc zinām un izprotam, kas vajadzīgs cilvēkiem. Apzināmies, kā panākt pārmaiņas uz labo, esam gatavi dalīties savā pieredzē un zināšanās, ieklausīties un sadarboties. Kopā un ikviens esam pelnījuši drošāku un kvalitatīvāku pilsētvidi, daudzveidīgāku izglītības piedāvājumu un kultūras sasniegumu plašāku atpazīstamību, lielā biznesa un arī mazo uzņēmēju attīstību, taču vienatnē tas nav paveicams! Esam apvienojušies, lai izveidotu profesionālu, demokrātisku un godīgu pārvaldību, lai Rēzekne kļūtu par zaļās domāšanas pilsētu, latgaliskās kultūras galvaspilsētu pasaulē. Mūsu kopīgais uzdevums ir panākt, ka šeit ir dzīvesvieta laimīgai un pārtikušai ģimenei un to var nodrošināt ikviens ar godīgu darbu!

Droša, saprotama un pievilcīga pilsētvide
Izstrādāsim pilsētas ielu remontdarbu plānu, paredzot katru gadu atjaunot vismaz 4 km ielu ar asfaltbetona segumu un ar grants segumu.

Pielāgosim pilsētas trotuārus cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jaunajām māmiņām ar ratiņiem, senioriem, riteņbraucējiem. Nodrošināsim drošas un apgaismotas gājēju pārejas.

Izveidosim veloceliņu no Ziemeļu rajona līdz Ančupāniem.

Izveidosim publiskas bezmaksas autostāvvietas, atjaunosim pagalmus, līdzsvarojot zaļās zonas un atpūtas vietas.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pilsētā atjaunosim Pašvaldības policiju.
Ieviesīsim atbalsta programmas energoefektivitātes uzlabošanai daudzdzīvokļu namos.
Izstrādāsim atbalsta programmu, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu privātmāju nodrošināšanai ar bioloģisko atkritumu kompostēšanas tvertnēm, izveidosim publiskos bioloģisko atkritumu savākšanas laukumus.

Izglītība visām vecuma grupām
Atjaunosim vidusskolu ziemeļu mikrorajonā. Uzlabosim visu izglītības iestāžu infrastruktūru, izveidosim velonovietnes pie katras izglītības iestādes.
Sniegsim pašvaldības atbalstu plašākai interešu izglītībai, skolas līdzvērtīgi nodrošināsim ar tehnoloģisko aprīkojumu mūsdienīga izglītības procesa īstenošanai.
Sekmēsim latgaliešu valodas apguvi skolās.
Sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un biedrībām izveidosim Tautas Universitāti, lai dažāda vecuma pilsētas iedzīvotāji iegūtu izglītību mūža garumā.
Attīstīsim profesionālās un kultūrizglītības pieejamību Rēzeknē.
Atbalstīsim iniciatīvas alternatīvu bērnudārzu un skolu izveidē. Izveidosim atbalsta punktus bērnu, jauniešu attīstības veicināšanai un socializēšanai.

Kultūra un sabiedrība
Restaurēsim vēsturisko Kultūras namu, izveidojot to par modernu amatiermākslas kolektīvu un biedrību saieta vietu.
Nodrošināsim pašvaldības subsidētu kultūras un sporta pasākumu apmeklējumu senioriem un daudzbērnu ģimenēm.
Atbalstīsim tradicionālās mākslas kolektīvus un tradīciju saglabāšanu.
Sadarbībā ar kultūras biedrībām un jauniešu organizācijām attīstīsim dizaina un mākslas radošos kvartālus vecpilsētā un industriālajā zonā.
Līdzfinansēsim kopienas iniciatīvas pilsētas mikrorajonu un biedrību ideju attīstībai.
Digitalizēsim Latgaliešu rakstu muzeja fondu. Atjaunosim Latgales kultūrvēstures muzeja vēsturisko ēku, veicināsim latgaliskā kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu. Atbalstīsim kultūrvēstures objektu atjaunošanu dievnamos.

Veselīgs dzīvesveids, atbalsts un palīdzība
Rūpēsimies par mikroklimatu ārstniecības iestādēs, lai apmierinātu katra cilvēka vajadzību pēc veselības aprūpes.
Izveidosim narkoloģijas centru, piedāvājot aprūpi un rehabilitāciju.
Sniegsim profesionālu atbalstu sociāli mazaizsargātām grupām.
Organizēsim valstī atpazīstamus sporta pasākumus, atbalstīsim plašāku sporta klubu skaitu, nodrošināsim sporta infrastruktūras pieejamību cilvēkiem ar ierobežotiem līdzekļiem.
Labiekārtosim dabas sporta zāli upes krastos un Ančupānu parkā, izveidosim laivošanas un aktīvas atpūtas iespējas pie ūdens.
Iekārtosim kartodromu motosporta un tehnisko sportu attīstībai piepilsētas teritorijās sadarbībā ar Rēzeknes novadu.
Sadarbība, attīstība un uzņēmējdarbība
Realizēsim kopīgu reģiona investīciju piesaistes programmu, aktivizēsim speciālās ekonomiskās zonas darbību. Izveidosim digitālo ekspozīciju „Ražots Rēzeknē”.
Līdzfinansēsim mazo uzņēmēju biznesa ideju uzsākšanu.
Atbalstīsim sociālo uzņēmējdarbību.
Nodrošināsim līdzvērtīgas iespējas vietējiem ražotājiem un uzņēmējiem pašvaldības iepirkumos.
Pilsētas objektu būvniecībā plānosim saimniecisku līdzekļu izlietojumu, ieņēmumu prognozes, lai līdzsvarotu budžeta saistības.