Dzimšanas gads: 1985

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rēzeknes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Rēzeknes profesionālā vidusskola 2005 datorsistēmu tehniķis
Augstākā Rēzeknes Augstskola 2009 2. līmeņa augstākās izglītības studiju programma „ kvalifikācija-Biznesa ekonomisko pamatu skolotājs
Augstākā Daugavpils Universitāte 2013 maģistra programma „Sabiedrības un iestāžu vadība’ Kvalifikācija- iestādes vadītājs
Darbavieta Amats
SIA "Ceļi un tilti" tāmētājs