Dzimšanas gads: 1983

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rēzeknes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Pamata Ilzeskalna pamatskola 1998 pamata izglītība
Vidējā Tēzeknes Komercskola 2002 vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Biedrība „No rokas rokā” valdes locekle
Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" projektu vadītāja
SIA Latvijas nacionālā naftas komānija operatore