Dzimšanas gads: 1967

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rēzekne

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Pamata Aizputes vidusskola 1983 pamata izglītība
Vidējā Viļānu 41.profesionālā tehniskā vidusskola 1985 elektromontieris – autovadītājs
Vidējā Latvijas Policijas akadēmijas Policijas koledža 2003 policijas vidējā komandējošā sastāva darbinieka kvalifikācija
Augstākā Baltijas Starptautiskā akadēmija 2007 jurists
Darbavieta Amats
SIA “LDZ apsardze” Rēzeknes apsardzes grupa Apsardzes darbinieks