Dzimšanas gads: 1962

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rēzekne

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rēzeknes Augstskola 2004 vides inženiera kvalifikācija un bakalaura profesionālais grāds vides aizsardzībā
Augstākā Rēzeknes Augstskola 2006 profesionālais maģistra grāds vides aizsardzībā
Augstākā Daugavpils Universitāte 2012 profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Darba aizsardzība”
Darbavieta Amats
Tiesu administrācija Latgales apgabaltiesa Saimniecības daļas vadītājs