Dzimšanas gads: 1968

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rēzekne

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Pamata Rēzeknes 3. vidusskola 1984 pamata izglītība
Vidējā Daugavpils mūzikas vidusskola 1988 vidējā izglītība
Augstākā Daugavpils Pedagoģiskais institūts 1992 mūzikas skolotāja kvalifikācija
Augstākā Daugavpils Universitāte 2006 izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Augstākā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 2010 profesionālais bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā un akordeona spēles skolotāja profesionālā kvalifikācija
Darbavieta Amats
Zanes mūzikas skola Direktore