Dzimšanas gads: 1979

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā RPIVA 2002 Sociālo zinātņu bakalaura grāds priholoģijā
Augstākā Latvijas Universitāte 2004 Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, pirmsskolas skolotāja kvalifikācija
Augstākā Latvijas Universitāte 2006 Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
Darbavieta Amats
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" vadītāja
Paelika SIA valdes locekle
Jaunumi