Dzimšanas gads: 1982

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas tehniskā universitāte 2007 Inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē
Augstākā Rīgas celtniecības koledža 2003 Ēku inženiertīklu speciālists
Darbavieta Amats
Jaunība, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība valdes priekšsēdētājs
Skubs serviss SIA valdes priekšsēdētājs
Jaunumi