Jaunā VIENOTĪBA

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Normunds Orleāns 1964 Mārupes novada dome
2. Nikolajs Antipenko 1960 SIA "N.Antipenko DENTIST"
3. Edgars Jākobsons 1984 SIA "TrafoNet"
4. Astra Lukstiņa 1958 AS "Latvijas valsts meži"
5. Indra Štāla 1961 SIA "AIME"
6. Ieva Grīnberga 1987 SIA "Green Berg"
7. Evita Vinceviča 1971 SIA "Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola""
8. Kārlis Orleāns 1991 Biedrība “Retro auto muzejs”
9. Guntars Reika 1961 Babītes novada pašvaldība, Babītes sporta komplekss
10. Raitis Pirktiņš 1989 SIA "TrafoNet"
11. Jānis Ozols 1953 Zemessardzes 1.Rīgas brigādes Studentu bataljona Veterānu apvienība
12. Krists Apsītis 1994 Profesionāls sportists
13. Ineta Zīverte 1965 Babītes novada pašvaldība
14. Mareks Magone 1975 SIA "MMD TEHNIKA"
15. Vēsma Miezīte 1961 SIA "Neriņa V"
16. Andra Vilciņa 1966 Ārstu privātprakse "Svīre plus"
17. Elīna Rudzīte 1993 SIA "TrafoNet"
18. Kārlis Tervits 1983 SIA "KARLO MOTORCYCLE WORKSHOP"
19. Andris Štāls 1958 SIA "Nordic Auto Classic"
20. Valdis Čerpakovskis 1983 AS “LNK Industries”
21. Māris Rozenblats 1982 SIA "Climb More"
22. Māris Liepiņš 1969 SIA "Climber BI"
Jaunumi
Partijas programma
Politisko partiju apvienības “JAUNĀ VIENOTĪBA”
PROGRAMMA
2021. gada pašvaldību vēlēšanām
Mārupes novadā

Ikviens ir svarīgs!
Rūpēsimies par novada iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanu, drošu un zaļu vidi, sniegsim atbalstu ģimenēm un senioriem, inovatīvai uzņēmējdarbībai.

Mūsu galvenie veicamie darbi:

Pārvalde un novada attīstība

Apvienotā novada teritorijas attīstības plānojuma izstrāde, paredzot stingrus noteikumus – ne vairāk kā 3 stāvi apbūvei, kas robežojas ar dzīvojamo ēku apbūvi;
Novada attīstībā (piemēram, komunikāciju izbūvē, teritorijas plānojumā) koncentrēties uz iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību nevis uz atsevišķu personu biznesa interešu sekmēšanu;
Atklātas Domes sēdes, nodrošinot iespēju Mārupes novada iedzīvotājiem tās vērot tiešsaistē;
Iesaistīt sabiedrību un ierosinājumus, kas atbalstīti vismaz no 100 iedzīvotājiem, izskatīt Domes sēdēs.

Infrastruktūra un vide

Veloceliņa, kas savieno Jaunmārupi-Skulti-Piņķus-Jūrmalu, izbūve;
Drošas satiksmes organizēšana pie skolām un PII, stāvlaukumu palielināšana;
Plānveidīga ceļu labošana un izbūve (Bašēnu ceļa un Zeltiņu ielas pārbūve ar gājēju ietvi un velo celiņu. Gājēju/velo ceļš gar Lielo ielu), prioritāri ieguldīt galvenajās ielās un ceļos;
Nodrošināt ielu apgaismojumu ciemu robežās;
Droši krustojumi (luksofori, rotācijas apļi) Kantora iela ar Upesgrīvas ielu, Lielo ielu, Stīpnieku ceļu, Tīraines un Vienības gatves savienojums, Daugavas iela pie Kreiss un Stīpnieku ceļa, droša ceļa šķērsošana pie Jaunmārupes kapiem;
Ņemot vērā A5 autoceļa paplašināšanu un Rail Baltica izbūvi, pieprasīt SM izbūvēt prettrokšņu sienas un dzelzceļa staciju ar P&R Jaunmārupē;
Izbūvēt piebrauktuvi un auto stāvlaukumu pie Tīraines stacijas;
Palielināt iespējas šķērsot dzelzceļu (izbūvēt pārbrauktuves vai tuneļus) no Tīraines stacijas Rīgas centra virzienā, lai samazinātu sastrēgumus rīta un vakara stundās;
Uzlabot ceļu kvalitāti un infrastruktūru vietās, kur notiek publiski pasākumi;
Monitorēt piesārņojošas (trokšņa, gaisa) darbības ietekmi uz vidi un uzlabot blakus dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti;
Uzlabot un veicināt atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu, nodrošināt lapu savākšanu rudeņos.

Ģimenes, izglītība, kultūra un sports

Nodrošināt bērnudārza pieejamību un ēdināšanas apmaksu visiem bērniem, apmaksāt privāto bērnudārzu, auklīšu pakalpojumu pilnā apmērā, pabalstu vecākiem, ja bērni neapmeklē PII;
Skolās - papildus pagarinātās grupas ar sporta aktivitātēm;
Radīt pievilcīgus nosacījumus medicīnas un veselības veicināšanas pakalpojumu sniedzējiem (SPA centri un peldbaseins);
Izveidot un uzlabot bērnu rotaļu laukumus, parkus un sporta laukumus visos ciemos, veicinot to pieejamību un ērtību (ilgāki pieejamības laiki, tīrības un drošības uzlabošana, tualešu pieejamība), attīstīt sporta aktivitāšu centru Babītes ciemā, Vecozolu namu apkaimē attīstīt atpūtas parku un/vai rotaļu laukumu;
Sakārtot Pūpes parku, izveidot parku un dabas koncertzāli pašvaldībai piederošajā Bieriņu purva daļā;
Izveidot labiekārtotus suņu pastaigu laukumus.

Uzņēmējdarbība, nevalstiskās organizācijas un sabiedriskās aktivitātes

Atbalstīt uzņēmēju koprades telpu attīstību, biznesa inkubatora izveidi;
Izveidot IT palīdzības punktu novada senioriem;
Veicināt nevalstisko organizāciju darbību, iesaistīt iedzīvotājus (izveidojot padomes) lēmumu pieņemšanā par budžeta līdzekļu izlietošanu;
Atbalstīt un veicināt jaunuzņēmumu darbību un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.

Drošība

Izbūvējot un atjaunojot novada ielas, obligāta prasība - gājēju ietves izbūve gar tām;
Ierobežot pieļaujamo transporta kravnesību caur novada ciemiem;
Izveidot mobilo aplikāciju, kas palīdzētu iedzīvotājiem operatīvi ziņot par problēmām un riskiem, un tieši saņemt atbildes uz jautājumiem;
Nodrošināt videonovērošanu visos ciemos un galvenajās ielās;
Uzlabot pašvaldības policijas, medicīnas pakalpojumu sniedzēju un ugunsdzēsēju klātbūtni novadā, lai nepieciešamības gadījumā palīdzība novada iedzīvotājiem tiktu sniegta pēc iespējas ātrāk.