"LIEPĀJAS PARTIJA"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Gunārs Ansiņš 1970 Liepājas pilsētas dome
2. Andrejs Rjabcevs 1983 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
3. Uldis Sesks 1962 Liepājas pilsētas dome
4. Vilnis Vitkovskis 1974 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
5. Helvijs Valcis 1963 Liepājas Valsts 1.ģimnāzija
6. Kristīne Niedre-Lathere 1977 Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
7. Gints Reķēns 1993 LIAA Liepājas biznesa inkubators
8. Edvīns Striks 1964 SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
9. Uldis Hmieļevskis 1979 Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
10. Herberts Laukšteins 1954 SIA "Liepājas teātris"
11. Aivis Tints 1987 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" Futbola skola
12. Roberts Klēpis 1994 Biedrība "RAVE Team"
13. Dace Kārkla 1966 Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas muzejs"
14. Artis Lagzdiņš 1976 Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde
15. Inga Auziņa 1965 Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
16. Jānis Vozņesenskis 1988 SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
17. Jānis Džeriņš 1977 Liepājas Jūrniecības koledža
18. Juris Raķis 1960 Nodibinājums "Karostas Glābšanas biedrība"
Jaunumi
Partijas programma
Esam liepājnieku komanda ar pieredzi un degsmi. Varam paveikt to, ko liepājnieki no mums sagaida. Un vairāk! Darām to, par ko citi tikai runā. Un nesolām to, kas nav iespējams.

Pandēmija uzspiedusi kārtību, ko vēl mācāmies pieņemt. Mēs piedāvāsim skaidru atbalstu liepājniekiem, kuriem izsists pamats zem kājām – ģimenēm, kas palikušas bez ienākumiem, uzņēmumiem, kuri piespiesti aizslēgt durvis, kultūras, izglītības, sporta un citu jomu profesionāļiem, kuriem nācies apstāties. Un gaidīt. Mēs paplašināsim atbalstu krīzes visvairāk skartajās nozarēs.

Esam par vērtībām, tradīcijām un atvērtu domāšanu. Lepojamies ar liepājnieku sasniegto un balsosim par katru vērtīgu lēmumu, kas dos nodrošinātu un saistošu dzīvi liepājniekiem. Kas iedvesmos atgriezties vai pievienoties Liepājai talantīgos un spējīgos.

VEIDOSIM VIEDU LIEPĀJU.
Ieviesīsim modernu, iedzīvotājiem ērtu pārvaldību, ar tehnoloģijām un digitāliem risinājumiem. Pašvaldībai jākļūst atvērtākai un draudzīgākai, ar pakalpojumiem gan klātienē, gan attālināti – no iesnieguma un izziņu pieprasīšanas līdz diskusijām par pilsētas vai apkaimes attīstību. Ar iespēju apgūt digitālās prasmes visiem, kam nepieciešams.

JAUNI BĒRNUDĀRZI UN SAKĀRTOTI ROTAĻLAUKUMI.
Atklāsim divus jaunus bērnudārzus un esošajos atjaunosim rotaļlaukumus, padarot tos mūsdienīgus. Ieviesīsim līdzfinansējumu ēdināšanai bērnudārzā un padarīsim pieejamāku Aukļu dienestu.

RĪTDIENAS IZGLĪTĪBA MŪSU BĒRNIEM.
Veidosim kvalitatīvu, spēcīgu skolu tīklu, izglītības ekosistēmu pārdomātu un patiesi iekļaujošu – gan īpaši aprūpējamiem bērniem, gan atbalstot talantīgākos un veicinot ikviena bērna labjūtu. Peldētapmācība 2. klasē būs visa mācību gada garumā, un transports nokļūšanai uz ārpusskolas nodarbībām – bezmaksas. K.Ukstiņa ielā uzbūvēsim mūsdienīgu izglītības kvartālu – vērstu uz STEAM un tehnoloģijām. Pedagogiem ieviesīsim motivējošu priekšrocību programmu, Metodisko centru izaugsmei, ceļot profesijas prestižu un piesaistot jaunus speciālistus. Augstākajai un profesionālajai izglītībai jābūt vērstai uz reģiona darba tirgum pielāgotām studiju programmām.

KULTŪRAS DZĪVE – JAUDĪGA UN AIZRAUJOŠA.
Vērtība ir liepājnieki, tradīcijās sakņotās zināšanas un unikālā pilsētvide. Palīdzēsim atjaunot kultūrvēsturisko centru, koncertdārzu “Pūt, vējiņi!”, Hoijeres viesnīcu, veidosim teātra mazo zāli. Uzbūvēsim laikmetīgu bibliotēku. Atbalstīsim kultūras aktivitātes, kas vērstas uz liepājnieku labsajūtu un intelektuālā potenciāla atraisīšanu, vērtību saglabāšanu un jaunradi, kā arī amatiermākslas tradīciju uzturēšanu. Nodrošināsim konkurētspējīgu atalgojumu nozarē strādājošiem.

DROŠA UN ĒRTA PILSĒTVIDE.
Veidosim vidi ērtu gājējiem, velobraucējiem, ģimenēm ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību vai redzes ierobežojumiem. Izstrādāsim programmu grantēto ielu asfaltēšanai, plašāku veloceliņu tīklu, labiekārtotiem pagalmiem un drošām ietvēm. Ar pieejām pie jūras, ezera, kanāla un jaunām dabas takām. Veidosim atvērtu vidi Jaunliepājā – promenādi kanālmalā, satiksmes pārvadu un tramvaja līniju uz Laumas mikrorajonu.

PAR MŪSDIENĪGU UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDI.
Ražošana ir pamats. Tai jākļūst inovatīvākai un zaļākai, ar kvalitatīvām darba vietām. Metalurga teritorija tiks atvērta pilsētai un pārtaps par modernu industriālo parku. Ar starptautiskiem transporta savienojumiem – ostu un lidostu. Veidosim Liepāju kā tūrisma galamērķi ar daudzveidīgu, radošu un ilgtspējīgu piedāvājumu. Ar mūsdienīgu IT un radošo industriju centru Dārza ielā. Ar jaunu un kvalitatīvu dzīvojamo fondu – dzīvokļiem ģimenēm un speciālistiem.

MĒRĶTIECĪGS ATBALSTS VISIEM, KAM NEPIECIEŠAMS.
Ar pielāgotu pabalstu sistēmu esošai situācijai – dubultosim pabalstu veselībai, nodrošināsim mentorus jauniešiem, mūsdienīgu pansionātu, rehabilitācijas un krīzes centru. Iesaistīsim NVO.

VESELĪBAI JĀSĀKAS ĢIMENĒ.
Reģionālā slimnīca ir nostiprinājusies kā vadošā ārstniecības iestāde reģionā. Šo ceļu turpināsim! Bet veselīgs dzīvesveids sākas ģimenē. Atbalstīsim aktivitātes fiziskai un garīgai veselībai, veidosim jaunus vingrošanas laukumus un iespējas brīvo laiku pavadīt aktīvi. Esam par spēcīgiem primārās veselības aprūpes centriem un piesaistīsim speciālistus, kuri justos motivēti strādāt Liepājā.

SPORTS VISĀM PAAUDZĒM.
Atbalstīsim ģimenes sporta veidus, kas motivē būt aktīviem kopā ar bērniem. Kas pamudina sākt sportot ikvienu. Sporta vidi veidosim kvalitatīvu, kurā notikt amatieru, profesionālām un starptautiskām sacensībām gan futbolā, basketbolā, florbolā, hokejā, vieglatlētikā, gan tenisā, motokrosā, loka šaušanā vai skeitbordā.

Lai top!