Dzimšanas gads: 1957

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Uzlabot esošos sporta laukumus, stadionus u.c. fiziskās nodarbes vietas. Veselība pamatu pamats!
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītība un uzņēmējdarbība.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Izglītībai un uzņēmējdarbības attīstībai paredzētās infrastruktūras sakārtošana un attīstība visā novadā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskola 2005 Skolvadība
Augstākā Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts 1979 Fiziskās audzināšanas pasniedzējs
Darbavieta Amats
Skrundas vidusskola Direktors
Kuldīgas novada sporta skola Treneris
Skrundas novada pašvaldība Deputāts
Jaunumi