Dzimšanas gads: 1977

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Veicināt sadarbību starp novadiem, kā arī Skrundas autoostas atjaunošanu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbalstīt seniorus, uzņēmējus un jauniešus, lai katram būtu vēlme šeit dzīvot un būtu, kur strādāt un pavadīt brīvo laiku.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Infrastruktūras attīstīšana novadā, jauniešu iedrošināšana attīstīt uzņēmējdarbību visā novadā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 2016 Vispārējā vidējā izglītība
Vidējā Skrundas Profesionālā vidusskola 2014 Enerģētika un elektrotehnika
Vidējā Skrundas Arodvidusskola 1995 Būvgaldnieks - namdaris
Darbavieta Amats
SIA"OMS" Elektroinženieru komunikāciju darbu vadītājs
SIA "DZIKA" Valdes loceklis
Jaunumi