Dzimšanas gads: 1996

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ceļu infrastruktūras sakārtošana, lai līdzekļi tiktu izmantoti lietderīgi un investīcijas ceļos būtu ilgtspējīgas un jēgpilnas.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Uz zinātnes attīstību vērstas nozares. Lai Latvijas ekonomika plauktu, ir jādomā par to, kā kļūt par vienu no līderiem tehnoloģisko risinājumu attīstības jomā. Un to var panāk tikai ar zinātnes attīstību un vietējās infrastruktūras sakārtošanu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Uzņēmējdarbības un zinātnes attīstība. Izveidot iedzīvotājiem un uzņēmējiem tehnoloģisko centru, kur viņi spētu realizēt un attīstīt savas idejas visā novadā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Biznesa vadības koledža 2018 Komercdarbības speciālista kvalifikācija, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Vidējā Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 2015 Vispārējā vidējā izglītība
Pamata Nīkrāces pamatskola 2012 Pamatizglītība
Darbavieta Amats
SIA "LaMoore" valdes priekšsēdētājs
Jaunumi