Dzimšanas gads: 1974

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Sociālās aprūpes kvalitātes pilnveidošana Kuldīgas novadā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu sociālo nozari.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Labklājības ministrijas plānotais atbalsts sociālo izaicinājumu risināšanai labklājības jomā 2021. - 2027. gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu finansējums.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Liepājas Universitāte 2009 Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā
Augstākā Liepājas Universitāte 2006 Profesionālais bakalaura grāds vadības zinībās uzņēmuma un iestādes vadītājs
Vidējā Skrundas 1. vidusskola 1992 Vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" direktore
Jaunumi