Dzimšanas gads: 1957

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Veidot iedzīvotāju aptaujas, lai izprastu iedzīvotāju vēlmes dažādās nozarēs, ik pa laikam izvietojot pilsētā vai pagastā vienotas aptauju „kastītes”, tādejādi ļaujot ikvienam novada iedzīvotājam iesaistīties novada pilnveidošanā un attīstībā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kultūras un izglītības nozares.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kultūrvides attīstība un saglabāšana, kulinārā mantojuma un tradicionālo arodu iemaņu saglabāšana un tradicionālo pasākumu īstenošana katrā pagastā un pilsētās.
Pagastu centru un pilsētu labiekārtošana un katrai vietai raksturīgā izcelšana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2007 Mājturības. mājsaimniecības un vizuālās mākslas skolotāja
Vidējā Kuldīgas 2. vidusskola 1976 Vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Skrundas kultūras nams kultūras darba organizators
Jaunumi