Dzimšanas gads: 1959

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Domājot par jauniešu aktīvās atpūtas iespējām un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, Skrundā izveidot mūsdienīgu skeitparku.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Uzņēmējdarbību, kas ir pamats jaunu darba vietu veidošanai, jauniešu, jaunu speciālistu piesaistei novadam, tādējādi uzlabojot arī demogrāfisko stāvokli novadā.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
- Autoceļu sakārtošana perifērijā;
- Skrundas autoostas rekonstrukcija.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2011 Pedagoģija
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1982 Sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un organizācijas specialitāte
Darbavieta Amats
Restorānu servisa skola direktore
SIA 'Cepliņi" tirgvedības direktore
Jaunumi