Dzimšanas gads: 1988

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Mazināt birokrātisko slogu un veidot cilvēkiem pieejamāku un saprotamāku pieeju pašvaldības darbam un pakalpojumiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jāņem vērā katras grupas vai nozares vajadzības un visi jāatbalsta vienlīdzīgi.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Primāri jāinvestē komunikāciju (ūdens, kanalizācijas, apkures un elektrības tīkli) sakārtošanā un izbūvē, ir nepieciešama nomaiņa un jaunu izbūve, lai varētu attīstīties uzņēmumi un cilvēki varētu īstenot privāto apbūvi.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2018 Būvdarbu vadīšana
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2011 Uzņēmuma vadība
Vidējā Saldus Profesionālā vidusskola 2008 Būvtehniķis
Darbavieta Amats
SIA "Būvfirma P.B.A" Valdis loceklis, Būvdarbu un tehniskais vadītājs
SIA "TORHS" Valdes loceklis (īpašnieks), būvnieks
Jaunumi