Dzimšanas gads: 1986

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kultūras iestāžu darbības un infrastruktūras sakārtošana.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
- Ģimenes ar bērniem;
- Izglītību.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kultūras un tūrisma nozares attīstība ārpus novada centra, kā arī atbalsts jaunajām ģimenēm.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Liepājas Universitāte 2009 Bakalaura grāds Kultūras darba vadībā
Vidējā Skrundas vidusskola 2005 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Skrundas kultūras nams direktore
Skrundas vidusskola deju pulciņa vadītāja
Jaunumi