Dzimšanas gads: 1968

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Tūrisma un dabas infrastruktūras sakārtošana un pilnveidošana jaunveidojamā novada pagastos.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Uzņēmējdarbību un veicinātu jaunu uzņēmēju ienākšanu novadā.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Uzņēmējdarbības iespējamo teritoriju labiekārtošana, ielu un ceļu sakārtošana laukos un pilsētā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Kazdangas sovhoza tehnikums 1987 lauksaimniecības mehāniķis
Pamata Aizputes vidusskola 1983 patizglītība
Darbavieta Amats
SIA "Taku meistars" vadītājs
SIA 'Kamenes" valdes loceklis
Jaunumi