Dzimšanas gads: 1995

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Pārvērtēt vecpilsētas apbūves teritorijas noteikumu, atsevišķu prasību racionalitāti, tieši tradicionālās būvniecības paņēmienu pielietošanu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
- Mazie uzņēmēji;
- Veselības aprūpe.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
- Kuldīgas kultūras nama restaurācija;
- Ceļu seguma atjaunošana novada centrā un perifērijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Juridiskā Augstskola 2017 Sociālo zinātņu bakalaura grāds Tiesībās un Diplomātijā (LL.B)
Vidējā Kuldīgas Mākslas un Humanitāro zinību vidusskola 2014 Vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta Iepirkumu plānošanas, metodoloģijas un atbalsta nodaļas vecākā referente
Jaunumi