Dzimšanas gads: 1969

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Sakārtot uzņēmējdarbības infrastruktūru Vakara ielā , Skrundas pilsētā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
1.Ģimenes ar bērniem.(izglītības iestāžu pieejamība, rotaļu laukui, atpūtas zonas, rekreatīvā atpūta}
2.Uzņēmējdarbība.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Ceļu infrastruktūras uzturēšana un sakārtošana pagastos.
2. Uzņēmējdarbības atbalsta projekti pilsētu funkcionālajā teritorijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Liepājas Universitāte 2009 vadības zinības, sabiedrības vadība
Augstākā Liepājas Pedagoģijas akadēmija 2004 Kultūras darba vadība
Vidējā Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikums 1989 Kultūras un izglītības darba organizators
Darbavieta Amats
Skrundas novada pašvaldība domes priekšsēdētāja
biedrība "CURONICA" valdes priekšsēdētāja
Jaunumi