Dzimšanas gads: 1993

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Uzlabot atpūtas infrastruktūru (parki, sporta laukumi u.c)
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Seniori un sociālās grutības nonākušas personas
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
A7 ceļa pārbūve
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Transporta un sakaru institūts 2018 Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Darbavieta Amats
DTL Services SIA IT infrastruktūras specialists
Jaunumi