Dzimšanas gads: 1960

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Pirmsskolas izglītības iestādes rindu mazināšanu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Iespēju robežās atbalstīt Baložu baznīcas izbūvi un teritorijas labiekārtošana ap to.
Bērni ar īpašām vajadzībām, vientuļi pensionāri, maznodrošināti un trūcīgie.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2010 Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikācija
Darbavieta Amats
Pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" Sporta skolotāja
Jaunumi