Dzimšanas gads: 1988

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ceļa infrustruktūras uzlabošana.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Bērnu laukumu modernizācija.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Jauna PII Ķekavas novada
Baložu vidusskolas stadiona un baseina būvniecība
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Transporta un sakaru institūts 2015 Profesionālais bakalaura grāds un vadītāja kvalifikācija transporta un biznesa loģistikā
Darbavieta Amats
SIA "Sev-L" Loģistikas speciālists
Jaunumi