Dzimšanas gads: 1981

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Sakārtot un atjaunot ceļu un ielu infrastruktūru .
Mazināt rindas PII.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Palīdzības sniegšana mazturīgiem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Pirmskolas izglītības iestādes un skolu izbūve.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Policijas akadēmija 2005 Jurists
Darbavieta Amats
SIA "XO-art" Valdes loceklis
Jaunumi