Dzimšanas gads: 1980

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Sakrārtot ielas un ceļus novadā. Turpināt atbalstīt daudzdzīvokļu māju renovācijas, kapitālo remontu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Palielināt finansiālo atbalstu iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju projektiem, kas risina iedzīvotājiem aktuālas problēmas un sekmē dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Samazināt rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm. Pilnveidot novada pašvaldības pārvaldi, mazinot birokrātiju un iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Juridiskā koledža 2013 Personāla speciālists
Darbavieta Amats
Ķekavas novada pašvaldība Klientu apkalpošanas vadītājs
Jaunumi