Dzimšanas gads: 1990

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Sakārtot un atjaunot ceļu un ielu infrastruktūru
PII rindu mazināšana mūsu novadā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Pirmsskolas vecuma bērni;
sociālās grūtībās nonākušas personas( seniori, bērni ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimenes, trūcīgas, mazturīgas).
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
PII Baložu apkārtnē
Katlakalna skolas izbūve.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2013 Profesionālais bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā
Darbavieta Amats
SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" Valdes priekšsēdētājs
Jaunumi