"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Ņikita Ņikiforovs 1983 Jūrmalas pilsētas dome
2. Elizabete Krivcova 1978 Jūrmalas Pilsētas dome
3. Larisa Loskutova 1964 Jūrmalas pilsētas dome
4. Inese Pelse-Ilsjāne 1978 SIA "Jūrmalas ūdens"
5. Einārs Jurkevičs 1988 SIA "Transcom Worldwide Latvia"
6. Daila Labrence 1961 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
7. Raimonds Bērziņš 1972 SIA "Krone ScanBalt"
8. Andrejs Morozovs 1988 Jūrmalas pilsētas domes pilsētplanošanas nodaļa
9. Alekss Bogatovs 1998 SIA "BBH"
10. Marina Hohlova 1986 Biedrība "NEXT LEADERS"
11. Pāvels Pļuhins 1956 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
12. Sergejs Jerofejevs 1968 SIA ” Jūrmalas siltums ”
13. Jurijs Kašpirko 1948 Lidosta "Spilve"
14. Tamāra Lobzova 1948 DZIKS "Draudzibas-19"
15. Mihails Makejevs 1947 Biedrības "Jūrmalas boksa klubs''
Jaunumi
Partijas programma
Jūrmalai atjaunoties un augt!
Jūrmala ir pilsēta, kur augt, dzīvot un strādāt. Mūsu galvenais izaicinājums attīstīt pilsētas infrastruktūru un pārvaldi, lai tā vienlīdz veiksmīgi kalpotu iedzīvotājiem gan mierīgos laikos, gan ārkārtas situācijās. Jūrmalai ir jābūt atvērtai pasaulei, jānodrošina vienlīdzīgas iespējas katram un jādzīvo saskaņā!
Saskaņas prioritātes sakņojās mūsu līdzšinējos sasniegumos Jūrmalā, mūsu sociāldemokrātiskajā pārliecībā un mūsu ambīcijās padarīt pilsētu vēl labāku:
Pieejams sabiedriskais transports – papildus bezmaksas autobusiem būs atlaides dzelzceļa braucieniem pilsētas teritorijā. Attīstīsim arī alternatīvu sabiedrisko transportu - koplietošanas auto, velo, skūteru infrastruktūru.
Veselīgs dzīves veids. No izveidotā Jūrmalas maģistrālā veloceliņa izbūvēsim atzarus uz visām apkaimēm (Buļļuciems, Druvciems, Asari, Valteri, Sloka). Attīstīsim bezmaksas sporta nodarbības ārā un pielāgosim tās krīzes situācijām.
Bērniem draudzīga pilsēta. Papildus uzstādītiem rotaļu laukumiem un iesāktajam Kauguru parkam, pārveidosim skolu stadionus par publiski pieejamiem sporta laukumiem. Paplašināsim pulciņu un interešu izglītības pieejamību.
Kvalitatīva izglītība. Veidosim vasaras nometnes un klātienes papildnodarbības pandēmijas laikā zaudētu iemaņu un zināšanu apgūšanai. Nodrošināsim katram Jūrmalas skolēnam tiesības uz personīgu datoru ar interneta pieslēgumu. Pievērsīsimies izglītības kvalitātei, lai vismaz trīs Jūrmalas skolas ierindotos labāku Latvijas skolu vidū. Nodrošināsim labākus latviešu valodas skolotājus. Dažādosim izglītības piedāvājumu mazākumtautību skolās. Veiksim atbalsta pasākumus reemigrantu bērniem un bērniem ar speciālām vajadzībām.
Aktīvas vecumdienas. Uzlabosim veselības aizsardzības un aprūpes pieejamību pensionāriem. Attīstīsim aktīvās novecošanas un pensionāru brīva laika pavadīšanas iespējas. Atvērsim palīdzības un apmācības punktus digitālu darbību veikšanai un prasmju apgūšanai.
Apkaimju dzīve. Katrā apkaimē izveidosim vietējo centru vai attīstīsim iedzīvotāju tikšanas vietu. Ļausim katras apkaimes iedzīvotājiem balsot par budžeta līdzekļu piešķiršanu sava rajona labiekārtošanas projektiem. Apkaimju atpazīšanai uzstādīsim to robežzīmes.
Mājokli un iekšpagalmi. Turpināsim iekšpagalmu remontu. izveidosim pašvaldības īres namu speciālistiem un ģimenēm ar bērniem Raiņa ielā 62, Kauguros. Palīdzēsim dalītā īpašuma problēmu risināšanā. Palīdzēsim īres maksas un komunālu izdevumu segšanā ekonomiskajās grūtībās nonākušajām ģimenēm.
Saprātīga nodokļu politika. Nekustāmā īpašuma nodoklim ir jāatbilst iedzīvotāju ienākumu līmenim, nevis nekustāmā īpašuma tirgum. Arī turpmāk izmantosim visus iespējamus instrumentus valsts nodokļu politikas nejēdzību novēršanai.
Tūrisms un investīcijas. Verēnas pašvaldību investīcijas Ķemeru atjaunošanā ir labs atspēriens kūrorta nozares attīstībai. Nākamais izaicinājumi ir investīciju piesaiste un jaunu tūrisma produktu attīstība. Lai Jūrmalā būtu ne tikai laba dzīves vieta, bet arī darba vietā ar jaunām darba vietām un inovatīvām nozarēm.
Kultūru daudzveidība. Jūrmala ir pilsēta, kas atvērta pasaulei. Mēs atbalstam kultūras dialogu dažādu pilsētas kopienu starpā, kā arī kultūras dialogu ar pārējo Eiropu un visu pasauli.