Dzimšanas gads: 1974

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Gulbenes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Komunikācijas uzlabošana starp iedzīvotājiem, deputātiem un pašvaldības administrāciju.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Ģimenes ar bērniem, izglītības segments - gan obligātā, gan interešu apmācība.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Infrastuktūra un ceļi visā novada teritorijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes skola 2004 Vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Saimnieciskās darbības veicējs Mežsaimniecības speciālists
Biedrība "Motoklubs LITENE" Valdes loceklis
Jaunumi