Dzimšanas gads: 1981

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Gulbenes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Pilnvērtīgi izvērtēt iedzīvotāju vajadzības un lēmumus pieņemt sabiedrības interesēs, stiprināt sadarbību starp novada pagastiem, Gulbenes novadu radīt kā veiksmīgu galamērķi jaunajiem uzņēmējiem un tūristiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
1. Maznodrošinātas ģimenes, daudzbērnu ģimenes, un jaunieši.
2. Iedzīvotāju savstarpējo interešu veicināšana.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Aktīvais tūrisms - tiktu sakārtotas daudzas aizmirstas teritorijas Gulbenes novadā.
2. Ceļu infrastruktūras sakārtošana uz visiem Gulbenes novada pagastu centriem.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Biznesa augstskola "Turība" 2006 Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Darbavieta Amats
VSAC "Latgale"filiāle "Litene" Aprūpētāja
Jaunumi