Dzimšanas gads: 1970

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Atpūtas, kultūras objekta izveide, lai jauniešiem un ģimenēm būtu kur saturīgi pavadīt brīvo laiku.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Ģimenes ar bērniem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Spārītes parka sakārtošana (visas teritorijas) un apgaismošana.
2. Grants seguma ceļu regulāra uzturēšana novada teritorijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola 2005 Profesionālais Bakalaura grāds izglītībā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1995 Zemes ierīcība
Darbavieta Amats
Gulbenes novada Kultūras pārvalde Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Gulbenes novada Kultūras pārvalde Lietišķās mākslas pulciņa vadītāja
Jaunumi