Dzimšanas gads: 1966

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Gulbenes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Mazināt plaisu komunikācijā starp novada deputātiem, administrāciju un iedzīvotājiem. Katru pieņemto lēmumu balstīt uz novada visu vecuma grupu iedzīvotāju interesēm.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, jauniem speciālistiem un vientuļajiem senioriem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Nodrošināt ērtu, kvalitatīvu veselības aprūpi.
Atbildīgi virzīt darbu, lai visā novadā tiktu sakārtota infrastruktūra, tādejādi nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2012 Nekustamā īpašuma pārvaldība, nekustamā īpašuma pārvaldnieka kvalifikācija
Darbavieta Amats
SIA "BIOENINVEST" Klientu apkalpošanas speciāliste
Biedrība "Gulbenes sporta klubs "ŠĶĒPS"" Valdes locekle
Saimnieciskās darbības veicēja Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona
Jaunumi