Dzimšanas gads: 1986

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Gulbenes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Atbalstīt ģimenes ar bērniem. Jauno talantu atbalsts - mākslas, mūzikas un sporta skolu absolventiem - mācību turpināšanai izvēlētajā profesionālajā jomā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Ģimenes ar bērniem, pensionāri.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Veicināt jaunu vides objektu izstrādi, amatniecības centra izveidi Gulbenē.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmija 2020 Profesionālais bakalaura grāds mākslā
Augstākā Rēzeknes Augstskola 2008 Vides dizainera kvalifikācija
Darbavieta Amats
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs Krājuma glabātāja
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs Krājuma komisijas locekle
Gulbenes Valdorfa pamatskola Mūzikas un flautas spēles skolotāja
Jaunumi