Dzimšanas gads: 1960

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Gulbenes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Mazināt plaisu informācijas un sadarbības starpā starp domes darba veicējiem,deputātiem un novada iedzīvotājiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
1. Jaunās ģimenes ar bērniem.
2. Vientuļos pensionārus.
3. Invalīdus no bērnības.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Infrastruktūru pagastu teritorijās.
2. Parku labiekārtošana pilsētā.
3. Kulturvēsturisko vietu attīstība izaugsmei.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Juridiskā koledža 2009 Tiesību zinātne
Darbavieta Amats
Bezdarbniece
Jaunumi