Dzimšanas gads: 1967

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Gulbenes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Palielināt veselības pabalstu un ģimenes asistentu skaitu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Vientuļos iedzīvotājus, sociāli neaizsargātās grupas.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Sociālā aizsardzība gan pagastos, gan pilsētā, īpašu vērību piešķirot arī līdzcilvēku iesaistei.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība" 2008 Sociālā darbinieka kvalifikācija
Augstākā Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība" 2005 Sociālā rehabilitācijas kvalifikācija
Darbavieta Amats
Gulbenes novada Sociālais dienests Sociālā darbiniece
Jaunumi