Dzimšanas gads: 1982

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Gulbenes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana lēmumu pieņemšanā, veicinot vietējās kopienas ieinteresētību par sava novada nākotni.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jauno speciālistu piesaiste, ģimenes ar bērniem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Jaunu tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana, jaunu mājokļu būvniecība.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2010 Profesionālais Maģistra grāds skolas pedagoģijā
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola 2005 Profesionālais Bakalaura grāds izglītībā
Darbavieta Amats
Gulbenes novada Sporta pārvalde Lietvede
Gulbenes novada pašvaldība Gulbenes novada domes deputāte
Biedrība "Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga." Sporta klubs Valdes locekle
Jaunumi