Dzimšanas gads: 1983

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Gulbenes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Vērtību, vajadzību un informācijas plaisa starp novada iedzīvotājiem, lēmējvaru un izpildvaru šobrīd ir tik liela un dziļa kā vēl nekad. Manuprāt, būtiskākā problēma, kas jāatrisina nekavējoties, ir šo trīs iesaistīto pušu savstarpējā komunikācija.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jaunās ģimenes ar bērniem, pirmsskolas/sākumskolas.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Parku infrastruktūra pilsētā, apgaismes un ietvju infrastruktūra pagastu centros.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Baltijas Starptautiskā akadēmija 2017 Maģistra grāds Tiesību zinātnē
Augstākā Latvijas Universitāte 2006 Bakalaura grāds Dabaszinātnē
Darbavieta Amats
Pašnodarbinātā Nekustamo īpašumu vērtēšanas speciāliste
Gulbenes novada pašvaldība Gulbenes novada domes deputāte
Jaunumi