Dzimšanas gads: 1970

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dienvidkurzemes novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2016 Lauksaimniecība un ciltslietu zootehnikaa
Darbavieta Amats
Grobiņas novada dome Nekustamo īpašumu speciālists un lauksaimniecības konsultants
Grobiņas novada dome Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sekretāre
Grobiņas novada dome Iepirkumu komisijas locekle
Grobiņas novada dome Tautsaimniecības , vides aizsardzības, dzīvokļu un komunālo pakalpojumu komitejas locekle
Grobiņas novada pašvaldība Deputāte
Grobiņas novada dome Apstādījumu pārraudzības komisijas locekle
Jaunumi